Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có ký hiệu A2-15 thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1) phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 13-01-2022 08:41

Ngày 31/12/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4394/QĐ-UBND phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định số 4395/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có ký hiệu A2-15 thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1) phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Diện tích khu đất là 18.698m2.

Khu đất đã được thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật; nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cẩm Lệ được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 10/5/2021. UBND quận Cẩm Lệ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL1/500 tại Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 09/06/25021. Mục đích sử dụng đất là đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (xây dựng Trường liên cấp quốc tế). Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm; đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời hạn ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức giá điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự kiến trong Quý I/2022 sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá, hồ sơ đấu giá, hình thức và phương thức đấu giá quyền sử dụng đất và các nội dung liên quan khác được quy định cụ thể tại Quyết định số 4394/QĐ-UBND./.

Phòng Doanh nghiệp, KTTT và TN

Các tin khác