Tình hình cấp mới dự án đầu tư nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 26-04-2022 08:12

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cấp mới 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 0,864 triệu USD (cùng kỳ năm 2021: 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký: 146,410 triệu USD). Có 10 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị: 0,990 triệu USD (cùng kỳ năm 2021: 13 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng giá trị: 1,652 triệu USD).

Lũy kế đến 31/3/2022, có 919 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 3,929 tỷ USD.

Danh sách các dự án cấp mới, cụ thể:

STT

Tên Dự án

Mục tiêu thực hiện dự án

Nước đăng ký

1

DV HOLDINGS

Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản

Hàn Quốc

2

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN GOOD SHOT

Hoạt động tư vấn quản lý

Hàn Quốc

3

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT HÀNH ĐA KÊNH

Dịch vụ sản xuất, gia công phần mềm

Hàn Quốc

4

SS ENGINEERING CO.,LTD

Thông tin và truyền thông

Nhật Bản

5

THE SHACK DA NANG

Dịch vụ phục vụ đồ uống

Rumani

6

CÔNG TY TNHH PYRAMID TECHNICAL VIỆT NAM

Dịch vụ thực hiện phần mềm

Hoa Kỳ

Phòng Doanh nghiệp, KTTT và TN 

Các tin khác