Ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025
Đăng ngày 13-05-2022 10:30

Ngày 20/4/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển Chính quyền số để kiến tạo, tiên phong, đổi mới văn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành, phương thức quản trị công của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố dựa trên công nghệ số và dữ liệu số, góp phần vận hành Chính quyền đô thị thuận lợi và hiệu quả hơn và có năng lực phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tới mức độ cá nhân hóa; dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch./.

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác