Tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải và đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-04-2022 10:58

Ngày 30/3/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải và đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải về UBND thành phố Đà Nẵng quản lý và đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật./.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác