Điều chỉnh Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt tiếp nhận dự án “Hỗ trợ giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
Đăng ngày 12-05-2022 11:02

Ngày 04/5/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh khoản 3, 4 Điều 1 Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt tiếp nhận dự án “Hỗ trợ giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Tổ chức Siloam Christian Ministries (Anh Quốc) tài trợ như sau:

Nội dung đã được phê duyệt

Nội dung điều chỉnh

3. Kinh phí tài trợ: 22.500 Bảng Anh (tương đương 720.000.000VNĐ).

3. Kinh phí tài trợ: 759.750.015 đồng (Bảy trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi ngàn, không trăm mười lăm đồng).

4. Thời gian tiếp nhận khoản viện trợ: Từ tháng 02/2019 đến tháng 02/2022.

4. Thời gian tiếp nhận khoản viện trợ: Từ tháng 02/2019 đến tháng 04/2022.

  * Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo số chi thực tế phát sinh.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác