Công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 27-05-2022 10:26

Ngày 16/5/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng./.

(Xin vui lòng xem nội dung file đính kèm)

Văn phòng Sở

File đính kèm

Các tin khác