Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Nâng cấp cống thoát nước và nền đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường An Khê năm 2022
Đăng ngày 30-05-2022 08:25

Ngày 21/5/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Nâng cấp cống thoát nước và nền đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường An Khê năm 2022 với tổng mức đầu tư 5,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố (vốn thực hiện các công trình dân sinh). Mục tiêu đầu tư dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại của người dân, đảm bảo thoát nước góp phần cải thiện vệ sinh môi trường trong khu vực. Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường khả năng kết nối giao thông thuận lợi, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo vệ sinh môi trường. Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tại khu vực. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư nâng cấp cống thoát nước và nền đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường An Khê năm 2022 bao gồm các hạng mục: mặt đường và hệ thống mương dọc tại các kiệt: Kiệt K117, K131 Trần Thái Tông;  Kiệt K159, K171 và K183 Trần Thái Tông; Kiệt K243A Trường Chinh.

Dự án do UBND quận Thanh Khê làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác