Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thang máy tại Trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố
Đăng ngày 30-05-2022 08:26

Ngày 21/5/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thang máy tại Trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố với tổng mức đầu tư 1,18 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống thang máy tại trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố nhằm đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng tốt các điều kiện hoạt động của cơ quan theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Thông báo số 172-TB/TU ngày 17/8/2021 và của UBND thành phố tại Công văn số 5806/UBND-ĐTĐT ngày 09/9/2021. Nội dung và quy mô đầu tư: Cải tạo, gia cố hố kỹ thuật thang máy hiện trạng; Đầu tư lắp đặt thang máy tải khách 4 điểm dừng.

Dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2023./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác