Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Nâng cấp cống thoát nước và nền đường trên địa bàn phường Tam Thuận năm 2022
Đăng ngày 30-05-2022 08:29

Ngày 23/5/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Nâng cấp cống thoát nước và nền đường trên địa bàn phường Tam Thuận năm 2022 với tổng mức đầu tư 5,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố (vốn thực hiện các công trình dân sinh). Mục tiêu đầu tư dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại của người dân, đảm bảo thoát nước góp phần cải thiện vệ sinh môi trường trong khu vực. Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường khả năng kết nối giao thông thuận lợi, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo vệ sinh môi trường. Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tại khu vực. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư nâng cấp cống thoát nước và nền đường trên địa bàn phường Tam Thuận năm 2022 bao gồm các hạng mục giao thông, thoát nước tại các kiệt: Kiệt hẻm H61-K45 Lê Độ; Kiệt hẻm H138-K112 Trần Cao Vân; Kiệt K136 Trần Cao Vân; Kiệt hẻm H48-K196 Trần Cao Vân; Kiệt hẻm H67-K246 Trần Cao Vân; Kiệt K268/37A đến K01/44 Tôn Thất Đạm; Kiệt K160 Trần Cao Vân; Kiệt hẻm H65-K276 đến H38/9-K292 Hải Phòng; H40-K292 đến H38/9-K292 Hải Phòng; K267A/08 đến K292/34 Hải Phòng; K292/34 đến K292/35/08 và K292/54 Hải Phòng; K298/28 đến K298/27 và H39/15-K292 Hải Phòng.

-Dự án do UBND quận Thanh Khê làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác