Điều chỉnh Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Vì sự phát triển của nữ công nhân tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2021 do Tổ chức Vòng tay Thái bình tài trợ
Đăng ngày 03-06-2022 10:07

Ngày 16/5/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Vì sự phát triển của nữ công nhân tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2021 do Tổ chức Vòng tay Thái bình tài trợ với các nội dung như sau:

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định 130/QĐ-UBND ngày 14/01/2021

Nội dung điều chỉnh

8. Thời gian thực hiện dự án: Tháng 12/2020 - tháng 12/2021.

8. Thời gian thực hiện dự án: Đến ngày 10/5/2022.

Lý do điều chỉnh: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại thành phố Đà Nẵng năm 2021, 2022 nên Hội Liên hiệp Phụ nữ chưa tổ chức được hết các hoạt động theo thỏa thuận với nhà tài trợ.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác