Phê duyệt viện trợ phi dự án tiếp nhận Bộ truyện tranh “Một đêm giông bão” do Tổ chức Rotary Club of Ageo - Nhật Bản tài trợ
Đăng ngày 03-06-2022 10:11

Ngày 27/5/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc phê duyệt viện trợ phi dự án tiếp nhận Bộ truyện tranh “Một đêm giông bão” do Tổ chức Rotary Club of Ageo - Nhật Bản tài trợ với các nội dung như sau:

1. Tên khoản viện trợ: Viện trợ phi dự án tiếp nhận Bộ truyện tranh “Một đêm giông bão” do Tổ chức Rotary Club of Ageo - Nhật Bản tài trợ.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên Tài trợ: Tổ chức Rotary Club of Ageo - Nhật Bản.

4. Chủ khoản viện trợ: UBND quận Liên Chiểu.

5. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của khoản viện trợ: Giúp cho các em học sinh, thầy cô giáo trên địa bàn quận Liên Chiểu có thêm nguồn tư liệu để tìm hiểu về văn hóa, con người Nhật Bản, tăng cường văn hóa đọc trong nhà trường, bổ sung thêm các đầu sách cho thư viện trường học.

6. Thời gian tiếp nhận: Tháng 5/2022.

7. Địa điểm thực hiện: Các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận Liên Chiểu.

8. Chất lượng khoản viện trợ: Mới 100%.

9. Tổng giá trị viện trợ: 80.826.000 đồng (Tám mươi triệu, tám trăm hai mươi sáu ngàn đồng); tương đương 3.545 USD.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác