Ban hành danh mục thủ tục hành chính được quét (scan) thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 08-06-2022 07:38

Ngày 08/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 268/TB-SKHĐT về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính được quét (scan) thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

XIn vui lòng xem Danh mục đính kèm./.

Văn phòng Sở

File đính kèm

Các tin khác