Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Di dời tuyến cống thoát nước qua dự án Trung tâm thương mại tại quận Liên Chiểu
Đăng ngày 22-06-2022 04:26

Ngày 16/6/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Di dời tuyến cống thoát nước qua dự án Trung tâm thương mại tại quận Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 8,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư: Di dời tuyến cống hiện có qua khu đất đầu tư dự án trung tâm thương mại tại quận Liên Chiểu nhằm tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá kêu gọi nhà đầu tư xây dựng trung tâm thương mại nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế quận Liên Chiểu nói riêng cũng như thành phố nói chung. Nội dung và quy mô đầu tư, bao gồm các hạng mục sau: Xây mới tuyến cống thoát nước có khẩu độ 2x(2.5x2.5)m nhằm thay thế tuyến cống thoát nước qua dự án Trung tâm thương mại, kết cấu BTCT. Hoàn trả mặt đường, bó vỉa, vỉa hè và các hạng mục khác bị ảnh hưởng; Phá bỏ đoạn cống hiện trạng có khẩu độ 2x(2.5x2.5)m đi qua khu đất dự án Trung tâm thương mại. Đắp đất hoàn trả mặt bằng.

Dự án do UBND quận Liên Chiểu làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác