Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp vườn ươm Trạm lâm sinh và phát triển giống lâm nghiệp
Đăng ngày 22-06-2022 06:58

Ngày 16/6/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp vườn ươm Trạm lâm sinh và phát triển giống lâm nghiệp với tổng mức đầu tư 5,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu dự án: Đầu tư nâng cấp Vườn ươm Trạm lâm sinh và phát triển giống lâm nghiệp nhằm kiểm soát, nâng cao chất lượng nguồn cây giống, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng trồng rừng; chủ động được nguồn cây giống, loài cây phù hợp để phục vụ công tác trồng rừng, trồng cây phân tán, đồng thời Vườn ươm Trạm lâm sinh và phát triển giống lâm nghiệp cũng là địa điểm chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng cho người dân nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nội dung và quy mô đầu tư, bao gồm các hạng mục sau: Nâng cấp mở rộng tại vị trí vườn ươm trạm lâm sinh hiện trạng; tổng diện tích 4.035m2, trong đó diện tích đã xây dựng kiên cố 200m2 còn lại là đề xuất nâng cấp, mở rộng vườn ươm: mở rộng mặt bằng vườn ươm, xây dựng nhà nuôi cấy mô, bể nước, nhà kho, lối đi, hàng rào bao quanh.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác