Kết quả thực hiện phong trào “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” trong 6 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 01-07-2022 03:51

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 26/10/2021 về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, với mục tiêu xây dựng các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; trên cơ sở đó đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong quý IV/2021 và trong năm 2022-2023 với các nhóm giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh; phục hồi các ngành, lĩnh vực; thu, chi ngân sách; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thúc đẩy đầu tư toàn xã hội; phục hồi các lĩnh vực về y tế, giáo dục, lao động và an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, trong đó cũng đã phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo đối với các công trình dự án động lực trọng điểm, quy mô lớn. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển KT-XH trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, với nhiệm vụ là kịp thời đề xuất hướng giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo Kế hoạch số 185/KH-UBND trong Quý IV/2021: có 55 nhiệm vụ, trong đó có 46 nhiệm vụ đã hoàn thành, 9 nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong năm 2022; trong năm 2022-2023: có 74 nhiệm vụ, trong đó có 7 nhiệm vụ đã hoàn thành, 66 nhiệm vụ đang triển khai và 01 nhiệm vụ chưa triển khai do chưa đến hạn.

Đến nay, trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, mở cửa trong điều kiện bình thường mới phù hợp với việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19… Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đồng lòng, chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Kết quả tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động kinh tế có tín hiệu phục hồi khả quan, tăng trưởng GRDP đạt khá, quý II/2022 tăng trưởng 12,37% và 6 tháng tăng 7,23% so với cùng kỳ 2021, trong đó: dịch vụ tăng 9,8%, công nghiệp và xây dựng tăng 2,4%[1]; thu ngân sách đạt khá; hoạt động thu hút đầu tư trong nước và các loại thị trường khởi sắc.

Đà Nẵng là một trong các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, đã hoàn toàn lấy lại đà tăng trưởng trong quý II/2022. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II năm 2022 ước tăng 12,37% so với cùng kỳ 2021 (quý I/2022 chỉ tăng 1,96%) và tăng 21,37% so với cùng kỳ 2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, GRDP ước tăng 7,23% so với cùng kỳ 2021 xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP, xếp thứ 4 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và xếp thứ 2 trong

khối 5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Quảng Nam); tăng 12,36% so với cùng kỳ 2020 và cao hơn mức tăng 8,01% của 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt tăng 7,92% so với 6 tháng đầu năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19) với quy mô kinh tế (GRDP, giá hiện hành) tăng gần 6.490 tỷ đồng so với 6 tháng 2019, trong đó khu vực dịch vụ tăng 6.098 tỷ đồng.

[1] Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,8%.

Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Các tin khác