Lịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại các điểm tiêm chủng tháng 7/2022
Đăng ngày 13-07-2022 17:20

Lịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong tháng 7 tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Văn phòng Sở

Các tin khác