Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-07-2022 10:36

Ngày 18/7/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tổng mức đầu tư của dự án gần 21,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu của dự án là đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hình ảnh và âm thanh truyền tải theo thời gian thực, liên tục không bị ngắt quãng nhằm triển khai công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời và hiệu quả, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, tiết kiệm thời gian và kinh phí. Đồng thời nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Quy mô của dự án bao gồm:

- Đầu tư thiết bị hội nghị trực tuyến và thiết bị mở rộng cho các đơn vị theo Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình số 340/TTr-STTTT ngày 29/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thiết lập 02 phòng họp ở UBND thành phố phục vụ họp trực tuyến với các các đối tác bên ngoài trong nước và quốc tế.

- Mua 03 tài khoản trực tuyến của các hãng chuyên về phần mềm trực tuyến để phục vụ họp với đối tác ngoài tỉnh hoặc nước ngoài.

- Nâng cấp giấy phép (licenses) từ 3 phiên họp trực tuyến đồng thời hiện có lên 5 phiên họp trực tuyến đồng thời.

- Đầu tư Máy chủ cài đặt các phần mềm trực tuyến, thiết bị lưu trữ chuyên dụng.

- Đầu tư hệ thống điều khiển trung tâm.

Dự án do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2024./.       

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác