Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND phường Phước Ninh
Đăng ngày 09-08-2022 02:20

Ngày 30/7/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2036/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND phường Phước Ninh với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 23,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây mới Trụ sở UBND phường Phước Ninh nhằm đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của chính quyền địa phương phường Phước Ninh trong việc thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Quy mô đầu tư dự án đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 25/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 04/8/2020, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 20/01/2021. Nguyên nhân điều chỉnh bổ sung: điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư dự án đã được Chủ tịch UBND thành phố thống nhất tại Công văn số 2629/UBND-SKHĐT ngày 16/5/2022: hạng mục xây lắp và bổ sung trang thiết bị; điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Dự án do UBND quận Hải Châu làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2022./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác