Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đà Nẵng
Đăng ngày 31-08-2022 09:38

Ngày 17/8/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đà Nẵng, tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh: 44,016 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Tại Quyết định 2181/QĐ-UBND, UBND thành phố đã phê duyệt một số nội dung điều chỉnh, cụ thể: Cập nhật đơn giá vật liệu; Điều chỉnh quy mô Khối nhà thử nghiệm; Bổ sung hệ thống điều hòa, quạt thông gió một số phòng; Điều chỉnh kết cấu đường nội bộ dẫn vào Khối nhà thử nghiệm; Bổ sung một số hạng mục phụ trợ; Chi phí đền bù giải tỏa; Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp được giao làm chủ đầu tư và điều hành dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2024./.       

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác