Phê duyệt tiếp nhận dự án Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn 2021-2025 do Quỹ Từ thiện Bloomberg ủy quyền cho Tổ chức Vital Strategies tài trợ
Đăng ngày 31-10-2022 15:48

Ngày 12/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ dự án Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn 2021-2025 do Quỹ Từ thiện Bloomberg ủy quyền cho Tổ chức Vital Strategies tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn 2021-2025.

2. Tên bên tài trợ: Quỹ Từ thiện Bloomberg ủy quyền cho Tổ chức Vital Strategies.

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Sở Giao thông vận tải.

5. Mục tiêu của dự án

- Nâng cao mức độ an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tử vong và thương tích liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về mặt kỹ thuật, đào tạo và nguồn lực trong các lĩnh vực: kỹ thuật hạ tầng giao thông, cưỡng chế, giám sát thống kê dữ liệu về tai nạn giao thông và tuyên truyền.

- Ngăn chặn việc chạy quá tốc độ bằng việc tăng cường thực thi pháp luật của lực lượng cảnh sát kết hợp truyền thông về an toàn đường bộ.

- Ngăn chặn việc lái xe uống rượu, bia bằng cách tăng cường công tác cưỡng chế của lực lượng cảnh sát kết hợp truyền thông về an toàn đường bộ.

- Nâng cao việc đội mũ bảo hiểm đúng cách khi đi mô tô, xe gắn máy và thắt dây an toàn khi đi ô tô bằng cách tăng cường công tác cưỡng chế của lực lượng cảnh sát kết hợp truyền thông về an toàn đường bộ.

- Cải thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao an toàn đường bộ.

- Nâng cao an toàn cho người tham gia giao thông bằng cách cải thiện điều kiện đi lại.

- Cải thiện thông tin và phân tích thông tin liên quan đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

6. Kết quả chủ yếu của dự án

- Về hạ tầng giao thông: Giải pháp nâng cao an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố, tập trung vào các biện pháp liên quan đến yếu tố chạy quá tốc độ như gờ giảm tốc, nâng cao vạch người đi bộ ngang đường tại một số vị trí có tốc độ và lượng người đi bộ cao, giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực cổng trường học, trạm giao thông công cộng; dịch và ban hành các ấn phẩm Hướng dẫn tiếng Việt về khu vực Bền vững và An toàn và Tốc độ thấp.

- Công tác cưỡng chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông: Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát giao thông thông qua công tác đào tạo, tập huấn về cưỡng chế theo kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là các hành vi: lái xe sau khi uống rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không thắt dây an toàn khi đi ô tô, hoặc (các) lĩnh vực khác về chủ đề an toàn giao thông đường bộ do các chuyên gia quốc tế đồng ý hỗ trợ. Hỗ trợ lực lượng cảnh sát để cải thiện thông tin và phân tích thông tin liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ và hành vi của người tham gia giao thông.

- Công tác truyền thông: Nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền an toàn giao thông thông qua các chiến dịch truyền thông đại chúng nhằm tác động đến hành vi lái xe an toàn hơn, đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia không lái xe, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi đi mô tô, xe gắn máy, thắt dây an toàn khi đi ô tô, lái xe đúng tốc độ cho phép; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các nhà báo về an toàn giao thông đường bộ.

7. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.

9. Tổng vốn của dự án: Kinh phí cam kết tài trợ trong năm 2022-2023 không vượt quá 2.205.988.690 đồng (Hai tỷ, hai trăm lẻ năm triệu, chín trăm tám mươi tám nghìn, sáu trăm chín mươi đồng), tương đương 94.390 USD. Giai đoạn 2024-2025, mỗi năm dự án sẽ được đánh giá định kỳ và các bên sẽ ký lại Thỏa thuận Hợp tác và Thỏa thuận tài trợ.

10. Lưu ý

- Đề nghị Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện dự án; chủ động làm việc với Bên Tài trợ trong việc ký lại Thỏa thuận Hợp tác và Thỏa thuận tài trợ giai đoạn 2024-2025.

- Dự án phải được thực hiện theo đúng các quy định, Pháp luật của Nhà nước, kịp thời trao đổi các thông tin khác có liên quan cho Công an thành phố để nắm tình hình, phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài./.      

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác