Phê duyệt tiếp nhận dự án Tập huấn nghề hỗ trợ gia đình yếu thế tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Cứu trợ/Phát triển Quốc tế (FIDR) tài trợ
Đăng ngày 31-10-2022 15:54

Ngày 01/9/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ dự án Tập huấn nghề hỗ trợ gia đình yếu thế tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Cứu trợ/Phát triển Quốc tế (FIDR) tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Tập huấn nghề hỗ trợ gia đình yếu thế tại thành phố Đà Nẵng.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Cứu trợ/Phát triển Quốc tế (FIDR).

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng.

5. Mục tiêu của dự án: Tạo cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình yếu thế tại thành phố Đà Nẵng.

6. Kết quả chủ yếu của dự án

- 100 hộ gia đình yếu thế tại thành phố Đà Nẵng được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề và hỗ trợ sau học nghề.

- Ít nhất 02 tuần 01 khoá tập huấn nghề được thực hiện như kỹ năng may, sơ chế biến thực phẩm, đóng gói sản phẩm nông sản/sản phẩm thủ công mỹ nghệ thông qua hình thức vừa học vừa làm.

7. Địa điểm thực hiện: Các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023.

9. Tổng vốn của dự án: 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng), tương đương 11.000 USD. Trong đó:

- Chủ dự án: 27.600.000 đồng - kinh phí điều phối dự án.

  - Bên tài trợ: 224.400.000 đồng - trực tiếp quản lý và giải ngân cho các hoạt động của dự án.

 ​Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác