Tổ công tác phục vụ tiếp công dân, kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
Đăng ngày 09-11-2022 10:36

Ngày 07/11/2022, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 về việc thành lập Tổ công tác phục vụ tiếp công dân, kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thành phần gồm: Tổ trưởng (Chánh Thanh tra thành phố), Tổ phó (Phó Chánh Thanh tra thành phố, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố - Trưởng ban Ban Tiếp công dân thành phố) và các ủy viên đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND quận huyện

Nhiệm vụ của Tổ công tác gồm: (1) Thực hiện việc tiếp công dân trước và trong thời gian diễn ra các Kỳ họp Quốc hội, các sự kiện chính trị của đất nước như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; (2) Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình tiếp công dân và xử lý đơn thư; xử lý có hiệu quả các vụ việc tập trung  đông người tham gia khiếu kiện tại Trụ sở các cơ quan thành phố và của Trung ương đóng trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; (3) Phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan chức năng để tiếp, tuyên truyền, vận động công dân khiếu kiện, tập trung đông người ở cơ quan Trung ương trở về địa phương để xem xét giải quyết theo quy định; (4) Kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố; đề xuất  Chủ tịch UBND thành phố phương án giải quyết dứt điểm các vuh việc; tổ chức thực hiện và công khai kết quả giải quyết.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế  Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 18/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Tổ công tác phục vụ tiếp công dân, kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Thanh tra Sở

Các tin khác