Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
Đăng ngày 18-11-2022 16:53

Hôm nay, ngày 18/11/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư kinh doanh với sự tham dự của đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý của các tỉnh/thành phố.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, Đại diện Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương đã báo cáo tổng quan chương trình hoạt động của Tổ công tác; các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh. Đồng thời, lắng nghe địa phương báo cáo các khó khăn tại địa phương và đề xuất hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc...

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương theo Quyết định số 256/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân