Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ
Đăng ngày 30-11-2022 03:42

Ngày 23/11/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3018/QĐ-UBND quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở 2014, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ), Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê theo quy định pháp luật về nhà ở; khai thác kinh doanh phần thương mại, dịch vụ, tiện ích đồng bộ để đáp ứng nhu cầu của cư dân trong dự án. Địa điểm thực hiện dự án: xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích đất sử dụng: 29.375 m2. Vốn đầu tư của dự án: 1.737.000.000.000 đồng (Một nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỉ đồng). Chi phí thực hiện dự án chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Phòng Doanh nghiệp, KTTT và TN

Các tin khác