Gia hạn thời gian thực hiện dự án Xây dựng mô hình thí điểm về quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 30-11-2022 10:06

Ngày 31/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2812/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Xây dựng mô hình thí điểm về quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng gồm các nội dung chính sau:

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 4478/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

Nội dung điều chỉnh

8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2022.

8. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2022.

         - Lý do điều chỉnh: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại thành phố Đà Nẵng nên Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chưa tổ chức được hết các hoạt động theo thỏa thuận với nhà tài trợ.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác