Điều chỉnh Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 08/12/2021
Đăng ngày 30-11-2022 10:08

Ngày 12/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2678/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND về việc phê duyệt tiếp nhận Chương trình hỗ trợ học bổng, giảng dạy phụ đạo và kỹ năng sống cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2024 do Tổ chức COV tài trợ gồm các nội dung chính sau:

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 24/02/2022

Nội dung điều chỉnh

6. Nội dung hoạt động của chương trình: Hỗ trợ đồ dùng, phương tiện học tập, chi phí học phụ đạo, kỹ năng sống cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

6. Nội dung hoạt động của chương trình: Hỗ trợ đồ dùng, phương tiện học tập, chi phí học phụ đạo, kỹ năng sống cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện và hỗ trợ dạy kỹ năng sống cho 800 em học sinh.

7. Kết quả của chương trình: 100 em học sinh Trung học cơ sở được hỗ trợ học bổng, phụ đạo và kỹ năng sống.

7. Kết quả của chương trình: 100 em học sinh THCS được hỗ trợ học bổng, phụ đạo, kỹ năng sống và 800 học sinh THCS được hỗ trợ dạy kỹ năng sống.

10. Kinh phí tài trợ: 1.184.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi tư triệu đồng).

10. Kinh phí tài trợ: 1.391.200.000 đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm ngàn đồng).

11. Vốn đối ứng: 58.480.000 đồng (do UBND huyện Hòa Vang tự đối ứng).

11. Vốn đối ứng: 68.840.000 đồng (do UBND huyện Hòa Vang tự đối ứng).

         - Lý do điều chỉnh: Sau khi Tổ chức COV phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện và các trường THCS tiến hành khảo sát nhu cầu của các em học sinh lớp 7 của 04 trường THCS (Trần Quang Khải, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hồng Ánh) trên địa bàn huyện, nhận thấy các em rất mong muốn được tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống nhằm được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sống nên đã thống nhất hỗ trợ bổ sung 800 em học sinh THCS được hỗ trợ kỹ năng sống thuộc Chương trình giảng dạy phụ đạo và kỹ năng sống.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác