Điều chỉnh Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt tiếp nhận Chương trình Học bổng sinh viên Vì Ngày Mai Tươi Sáng trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2024
Đăng ngày 30-11-2022 10:11

Ngày 12/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2682/QĐ-UBND về việc chỉnh Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt tiếp nhận Chương trình Học bổng sinh viên Vì Ngày Mai Tươi Sáng trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2024 gồm các nội dung chính sau:

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 08/12/2021

Nội dung điều chỉnh

6. Nội dung hoạt động của chương trình: Hỗ trợ học bổng cho 25 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong 03 năm học trên địa bàn huyện.

6. Nội dung hoạt động của chương trình: Hỗ trợ học bổng cho 37 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong 03 năm học trên địa bàn huyện.

7. Kết quả của chương trình: 25 sinh viên được hỗ trợ học bổng Vì Ngày mai Tươi sáng, giúp các em có điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập.

7. Kết quả của chương trình: 37 sinh viên được hỗ trợ học bổng Vì Ngày mai Tươi sáng, giúp các em có điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập.

10. Kinh phí tài trợ: 1.545.000.000 (Một tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

10. Kinh phí tài trợ: 2.039.400.000 đồng (Hai tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng).

11. Vốn đối ứng: 72.600.000 đồng (do UBND huyện Hòa Vang tự đối ứng).

11. Vốn đối ứng: 101.970.000 đồng (do UBND huyện Hòa Vang tự đối ứng).

         - Lý do điều chỉnh: Sau khi Tổ chức COV phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện và UBND các xã tiến hành khảo sát hoàn cảnh gia đình các sinh viên trên địa bàn huyện, nhận thấy các đối tượng trên còn nhiều khó khăn, nên đã thống nhất hỗ trợ bổ sung 12 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con em người đồng bào dân tộc ở các xã Hòa Phú, Hòa Bắc và con của các chị phụ nữ thuộc Chương trình Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác