Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Ngô Mây Địa điểm: Phước Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 30-11-2022 10:12

Ngày 22/11/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3003/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Ngô Mây, tổng mức đầu tư của dự án: 34,907 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu của dự án là đầu tư nhằm nâng cấp cơ sở vật chất Trường tiểu học Ngô Mây đã xuống cấp, đảm bảo an toàn và môi trường giảy dạy của nhà trường; đồng thời phục vụ nhu cầu đến lớp của học sinh trên địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Quy mô của dự án bao gồm: Tháo dỡ các khối nhà hiện trạng: Khối lớp học 02 tầng, khối nhà bếp ăn cấp 4; tường rào - cổng phụ phía giáp đường Tô Hiến Thành; Xây mới Khối lớp học - bộ môn với quy mô 04 tầng + tum mái, diện tích sàn xây dựng 2.953m2; Các hạng mục phụ trợ; Cải tạo các khối công trình hiện trạng; Trang thiết bị xây lắp công trình và trang thiết bị phục vụ dạy học kèm theo.

UBND quận Sơn Trà được giao làm chủ đầu tư và điều hành dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025./.       

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác