Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Trường mầm non Cẩm Vân (Xây mới) Địa điểm: Phước Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 30-11-2022 10:16

Ngày 30/11/2022, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã ban hành Quyết định số 6189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Trường mầm non Cẩm Vân (Xây mới).

Theo Quyết định số 6189/QĐ-UBND, tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch 1.475,6m2, trong đó: Đất công trình có diện tích 812m2 (55%); Đất nền sân, cây xanh có diện tích 609,6m2 (41,4%); Đất mở rộng đường kiệt có diện tích 54m2 (3,6%).

Trước đó, dự án đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 25/6/2022 với tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh: 30,66 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, UBND quận Hải Châu được giao làm chủ đầu tư và điều hành dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2024./.

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác