Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022
Đăng ngày 30-11-2022 15:14

Ngày 28/11/2022, Ban Tuyên giáo thành phố có Công văn số 1363-CV/BTGTU gửi Đề cương tuyên truyền kết quả công tác PCTNTC giai đoạn 2012-2022, trong đó đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

(Đính kèm toàn văn Đề cương tuyên truyền kết quả công tác PCTNTC giai đoạn 2012-2022 tại đây)./.

                                                                   Thanh tra Sở

File đính kèm

Các tin khác