Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ngày 13-12-2022 15:20

Thực hiện Công văn số 7473/BKHĐT-TTr ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2023 và Công văn số 827/TTTP-VP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 139/QĐ-SKHĐT ngày 16/11/2022 về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

Năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai 03 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó:

- 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh đối với Phòng Tài chính, kế hoạch thuộc UBND quận Ngũ Hành Sơn.

- 01 cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

- 01 cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công tại UBND huyện Hòa Vang.

Đính kèm Quyết định số 139/QĐ-SKHĐT và phụ lục kèm theo./.

                                                                             Thanh tra Sở

File đính kèm