UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá Khu đất ký hiệu A3-2 thuộc khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Chậu, huyện Hòa Vang
Đăng ngày 09-12-2022 17:15

Ngày 28/11/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3074/QĐ-UBND  về việc công nhận kết quả trúng đấu giá Khu đất ký hiệu A3-2 thuộc khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Chậu, huyện Hòa Vang, nội dung như sau:

1, Đơn vị trúng đấu giá: Trường Tiểu học, trung học cơ sở, trung học Phổ thông Quốc tế Á Châu (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh)

2. Vị trí: Khu đất nằm ở 04 mặt tiền đường Nguyễn Hồng Ánh, đường Hoàng Đạo Thành, đường Nguyễn Bảo và đường Lê Đình Diên, thành phố Đà Nẵng

3. Diện tích: 20.855,0 m2

4. Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo;

5. Hình thức sử dụng đất: Thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

6. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

7. Hạ tầng kỹ thuật: khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

8. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư: không (theo quy định tại điều 43, Luật Đầu tư 2020)

 (Đính kèm Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND thành phố).

Phòng Doanh nghiệp, KTTT&TN

Các tin khác