UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá Khu đất ký hiệu C2-9B thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang
Đăng ngày 09-12-2022 17:17

Ngày 29/11/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND  về việc công nhận kết quả trúng đấu giá Khu đất ký hiệu C2-4 thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, nội dung như sau:

1, Đơn vị trúng đấu giá: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Thiên Kim (trụ sở tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu)

2. Vị trí: 02 mặt tiền đường Nguyễn Văn Vĩnh và Âu Dương Lân thuộc Vệt Khai thác Quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A thuộc xã Hòa Châu, thành phố Đà Nẵng

3. Diện tích: 3.690,9 m2

4. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (xây dựng kho tàng);

5. Hình thức sử dụng đất: nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm.

6. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

7. Hạ tầng kỹ thuật: khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

8. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư: Nhà đầu tư phải ký kỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (theo quy định tại điều 43, Luật Đầu tư 2020)./.

Phòng Doanh nghiệp, KTTT&TN

Các tin khác