Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đất thương mại dịch vụ tại khu vực Đông Nam nút giao thông đường Nguyễn Văn Thoại và đường Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 09-12-2022 09:47

Ngày 05/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đất thương mại dịch vụ tại khu vực Đông Nam nút giao thông đường Nguyễn Văn Thoại và đường Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư 14,76 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Khu đất thương mại dịch vụ tại khu vực Đông Nam nút giao thông đường Nguyễn Văn Thoại và đường Ngũ Hành Sơn nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực, giải quyết vấn đề thoát nước đồng thời, làm căn cứ để triển khai các thủ tục thu hồi đất và giải phóng mặt bằng để lập thủ tục kêu gọi đầu tư khu đất trên. Nội dung và quy mô đầu tư: Lập Quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu đất trên với tổng diện tích quy hoạch là 3.838m2 (trong đó, diện tích ranh giới Khu đất thương mại dịch vụ: 3.060m2, diện tích ranh giới tuyến đường bê tông rộng 5m: 778m2);       Mở rộng và xây dựng mới tuyến đường bê tông nhựa; Xây dựng mới mương thoát nước B500 đi giữa lòng đường để thu gom nước mưa; Xây dựng mới tuyến ống HDPE D300 để thu gom nước thải; Xây dựng mới tuyến ống D63 cấp nước; Xây dựng mới đường dây điện hạ thế và chiếu sáng đi nổi, gắn trên trụ BTLT cao 8,4m.

Dự án do UBND quận Ngũ Hành Sơn làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2024./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác