Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, mặt đường và mương thoát nước K61 Trương Định phường Mân Thái
Đăng ngày 09-12-2022 09:48

Ngày 08/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, mặt đường và mương thoát nước K61 Trương Định phường Mân Thái với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư:  Đầu tư Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, mặt đường và mương thoát nước K61 Trương Định phường Mân Thái nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và an toàn giao thông cho tuyến đường K61 Trương Định. Góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thoát nước cho các khu dân cư trên địa bàn quận Sơn Trà. Nội dung và quy mô đầu tư bao gồm các hạng mục sau: Mặt đường (bê tông nhựa); Làm mới bó vỉa dạng vát xéo, bằng bê tông tính năng cao; Vỉa hè lát gạch Tezzarro; Nâng thành mương, làm mới đan mương bằng bê tông cốt thép; Làm mới hố thu nước hai bên đường để thu nước mặt, lắp đặt ống nhựa để dẫn nước từ hố thu vào mương,….

Dự án do UBND quận Sơn Trà làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác