Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2022
Đăng ngày 30-12-2022 10:04

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, sáng ngày 30/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Thị Thanh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cùng tham dự hội nghị có toàn thể công chức viên chức và người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng năm 2023; Báo cáo công khai quyết toán kinh phí năm 2022 và dự toán kinh phí năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân.

Năm 2022, thành phố tiếp tục đối mặt với những khó khăn do sự bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới, những tác động lâu dài của dịch bệnh COVID-19 và vướng mắc, khó khăn khéo dài đang tác động trực tiếp đến các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP với Chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại phiên thảo luận của Hội nghị, đa số công chức, viên chức và người lao động của Sở thống nhất cao với các dự thảo Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị. Sự đoàn kết thống nhất, đồng lòng và nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong năm 2022 đã giúp Sở triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời cũng bày tỏ những nguyện vọng cá nhân, đề xuất các giải pháp để xử lý công việc trong thời gian đến được tốt hơn.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở đã giải đáp các ý kiến, nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, đề ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023 của Sở:

Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

1. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, công việc được giao theo Chương trình công tác; triển khai có hiệu quả các chỉ đạo điều hành của Thành ủy, UBND thành phố; thực hiện quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, quản lý đất đai, xây dựng… đảm bảo thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Hoàn thành lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan liên quan; đồng thời, bám sát các nhiệm vụ của UBND thành phố giao để phấn đấu hoàn thành xuất sắc Chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở một cách xuất sắc, toàn diện.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện, kiểm soát chặt chẽ công tác văn thư lưu trữ, kết hợp triển khai kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015; thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính của Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và theo đúng lộ trình đã UBND thành phố phê duyệt; thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác giữa các phòng chuyên môn. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022-2025.

4. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng Khối các Tỉnh Tây nguyên và Duy hải Miền trung; Khối thi đua Sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng; phát động phong trào thi đua năm 2023 giữa các phòng chuyên môn nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao.

 

Hội nghị cũng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022

Ban Giám đốc Sở chứng kiến đại diện các phòng ký kết giao ước thi đua năm 2023

Văn phòng Sở