Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Đăng ngày 06-01-2023 16:40

Sáng ngày 06/01/2023, Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy Sở.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Linh, Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Đà Nẵng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên thuộc đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì Hội nghị: Đ/c Trần Thị Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Lê Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở, Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở cho biết, năm 2022, thành phố tiếp tục đối mặt với những khó khăn do sự bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới, những tác động lâu dài của dịch bệnh COVID-19 và vướng mắc, khó khăn khéo dài, chưa được tháo gỡ trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án liên quan đến đất đai… đang tác động trực tiếp đến các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.  Trung ương đã ban hành các chính sách quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cả nước, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, cùng với sự chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng lòng, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với Chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các cấp trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh và công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc; công tác cải cách hành chính; thi đua khen thưởng v.v... Bên cạnh đó, các cấp ủy cũng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư.

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Đảng ủy Sở đã triển khai có hiệu quả các đợt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Lê Thanh Tùng nhấn mạnh, để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng ủy Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan liên quan; đồng thời, bám sát các nhiệm vụ của UBND thành phố giao để phấn đấu hoàn thành xuất sắc Chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đ/c Lê Thanh Tùng - Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó giám đốc Sở trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị các chi bộ trực thuộc: (1) tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023; (2) triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; (3) tiếp tục xây dựng Kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; (4) Tiếp tục thực hiện tốt công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn; (5) Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; (6) Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị; (7) Chi đoàn Sở phát triển hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ của cơ quan đơn vị trong năm 2023.

Các ý kiến của các đảng viên Đảng bộ Sở cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời cũng có tham luận trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, chia sẻ các ý kiến liên quan đến công tác đảng, công tác chuyên môn tại chi bộ trực thuộc.

Khen thưởng Chi bộ Kế hoạch 1 - Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022

Bộ phận giúp việc Đảng ủy Sở

Các tin khác