Phê duyệt tiếp nhận dự án Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ trong các Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Save the Children International tài trợ
Đăng ngày 13-01-2023 03:43

Ngày 09/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3153/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ trong các Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Save the Children International tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ trong các Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập tại thành phố Đà Nẵng.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Save the Children International (SCI).

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Mục tiêu của dự án

- Xây dựng năng lực cho giáo viên của các Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập tại các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

- Xây dựng năng lực cho người chăm sóc trẻ có trẻ đang theo học tại các Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập thông qua chương trình làm cha mẹ (sử dụng chương trình nhắn tin qua nền tảng mạng xã hội Zalo).

- Tăng cường hệ thống giám sát và đánh giá của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng tại các Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập.

6. Nội dung và kết quả chủ yếu của dự án

- Phát triển bộ tài liệu và tập huấn về chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện cho giáo viên của các Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập.

- Phát triển bộ tài liệu về chăm sóc đáp ứng dành cho người chăm sóc trẻ có con em dưới 3 tuổi.

- Thí điểm chương trình tin nhắn (qua nền tảng Zalo) nhằm cung cấp cho người chăm sóc trẻ tại Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập các nội dung về chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non.

7. Địa điểm thực hiện

- Quận Hải Châu: Lớp mầm non độc lập Sunny và Mặt Trời Bé Con.

- Quận Thanh Khê: Lớp mầm non độc lập Aqua và Vườn Ươm Trí Tuệ.

- Quận Liên Chiểu: Lớp mầm non độc lập Ánh Ban Mai, Lá Non và Lớp mẫu giáo độc lập Tâm Tiến.

- Quận Sơn Trà: Lớp mầm non độc lập Tuổi Thần Tiên.

- Quận Cẩm Lệ: Lớp mầm non độc lập Sơn Ca và Hồng Ân.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023.

9. Tổng vốn của dự án: 2.528.280.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng), tương đương 108.000 USD. Trong đó:

- Chủ dự án quản lý: 411.430.750 đồng, tương đương 17.575 USD.

- Bên tài trợ quản lý: 2.116.849.250 đồng, tương đương 90.425 USD.

10. Lưu ý

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bên tài trợ thực hiện đúng nội dung, dự án được phê duyệt, không tiến hành các hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ dự án.

          - Các bên tham gia dự án phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước, chủ động báo cáo các nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm hoặc các vấn đề khác có liên quan cho Công an thành phố để phối hợp nắm bắt tình hình, phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với các dự án viện trợ có yếu tố nước ngoài./.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác