Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 13-01-2023 03:58

Ngày 13/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND.

Tại Quyết định 20/2022/QĐ-UBND, thành phố đã ban hành 09 định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nghiệp vụ lễ tân;

- Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nghiệp vụ nhà hàng;

- Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nghiệp vụ buồng;

- Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nghiệp vụ Bartender;

- Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Kỹ thuật chế biến món ăn Âu;

- Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Kỹ thuật chế biến món ăn Á;

- Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Kỹ thuật chế biến bánh và món ăn tráng miệng;

- Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề An ninh khách sạn;

- Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Kinh doanh vận tải đường bộ;

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định./.

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác