Tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ đấu thầu mua sắm hóa chất; trang thiết bị y tế; đấu thầu thuốc cho các đơn vị thuộc Sở Y tế quản lý
Đăng ngày 24-02-2023 15:40

Ngày 24 và 25 tháng 02 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp Tập huấn về nghiệp vụ đấu thầu mua sắm hóa chất; trang thiết bị y tế; đấu thầu thuốc cho các đơn vị thuộc Sở Y tế quản lý với các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức lớp: Ngày 24 - 25 tháng 02 năm 2023.

+ Buổi sáng: Từ 8h00.

+ Buổi chiều: Từ 14h00.

- Địa điểm: Hội trường 2 Tầng 2 - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng - 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ trì lớp: Giảng viên Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung: Tập huấn về nghiệp vụ đấu thầu mua sắm hóa chất; trang thiết bị y tế; đấu thầu thuốc. Giải đáp các vướng mắc có liên quan của các đơn vị.

- Thành phần tham gia: Hơn 200 học viên đến từ các đơn vị Bệnh viện, Trung tâm Y tế các quận, huyện; Các đơn vị Y tế thuộc Sở Y tế quản lý.

Một số hình ảnh tại Lớp Tập huấn

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư