Tình hình cấp mới dự án đầu tư nước ngoài đến tháng 02/2023
Đăng ngày 02-03-2023 10:24

Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/02/2023, thành phố thu hút được 10,708 triệu USD vốn đầu tư FDI. Trong đó, số dự án cấp mới toàn thành phố là 21 dự án, cụ thể như sau:

 

TT

Mã số dự án

Ngày cấp

Tên dự án

 

Đơn vị cấp

Mục tiêu

1

6518556244

27/02/2023

XƯỞNG SẢN XUẤT MŨ LƯỠI TRAI THỂ THAO

Ban quản lý Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Công nghiệp chế biến, chế tạo

2

6525738772

22/02/2023

4C RESTAURANTS VIETNAM


Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

3

2134631413

21/02/2023

THƯƠNG MẠI WEILE VIỆT NAM

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy

4

1023665170

21/02/2023

DỰ ÁN HANGOUT ĐÀ NẴNG

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

5

3263817774

16/02/2023

CÔNG TY TNHH KUUKAN DESIGN ARCHITECTS VIỆT NAM

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

6

9860853332

15/02/2023

CÔNG TY TNHH MIKAZUKI GLOBAL

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy

7

8741030722

8/2/2023

CÔNG TY TNHH TECHNITY VIỆT NAM

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Xây dựng

8

9837251761

8/2/2023

ĐÀ NẴNG SHUFFLE

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

9

2125060376

8/2/2023

L&K CORPORATION

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

10

3232101150

7/2/2023

THE TIME TOUR & TRAVEL

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

11

1023765706

6/2/2023

KID COCONUT FOOD & BEVERAGES

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

12

4387531767

19/01/2023

CT STRATEGIES VIETNAM

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

13

2154613274

18/01/2023

DT ASSOCIATES

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

14

3284871575

17/01/2023

CÔNG TY TNHH STRADER VIỆT NAM

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Thông tin và truyền thông

15

5423801407

16/01/2023

DỊCH VỤ KHẢI HOÀN HẢO

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

16

8727681203

16/01/2023

DANA LEE

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

17

6544055208

13/01/2023

PHẦN MỀM GLORY VIETNAM

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Thông tin và truyền thông

18

2134565437

12/1/2023

NHÀ HÀNG JJANGGU

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

19

1075402416

12/1/2023

DỊCH VỤ GREEN DOT TECHNOLOGIES

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

20

4325262414

11/1/2023

NHÀ MÁY KHUÔN MẪU, THIẾT BỊ SĂM LỐP ÔTÔ

Ban quản lý Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Công nghiệp chế biến, chế tạo

21

8730722213

10/1/2023

CÔNG TY TNHH ONELINK HOLDINGS VIETNAM

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác