Bộ Tài chính có Công văn số 2299/BTC-QLG xin ý kiến về dự thảo Luật giá (sửa đổi)
Đăng ngày 24-03-2023 10:04

Ngày 13/3/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 2299/BTC-QLG xin ý kiến về dự thảo Luật giá (sửa đổi).

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Luật giá (sửa đổi); trong đó các Đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể vào các nội dung tại dự thảo, đồng thời đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung rà soát kĩ về các Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bình ổn giá tại Luật để đảm bảo đúng với các nguyên tắc đề ra tại Luật và tạo thuận lợi co công tác tổ chức thực hiện khi Luật được ban hành.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với cơ quan thẩm tra là Ủy ban tài chính ngân sách để chỉnh lý dự thảo Luật; để có căn cứ chỉnh lý dự thảo Luật đảm bảo chất lượng, tiến độ, Bộ Tài chính đề nghị quý cơ quan có ý kiến cụ thể, chi tiết vào dự thảo Luật về các Danh  mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bình ổn giá (kèm theo). Trong đó đề nghị có ý kiến cụ thể về tên hàng hóa, dịch vụ, thẩm quyền và hình thức định giá; trường hợp đề nghị sửa đổi cần có thuyết minh lý do và đề xuất chỉnh lý cụ thể tại dự thảo để cơ quan soạn thảo nghiên cứu báo cáo Chính phủ và cơ quan thẩm tra báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án Luật và có văn bản gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) và Ủy ban Tài chính, ngân sách trước ngày 23/3/2023./.

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Các tin khác