Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-3,75m thành 5,5m trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 24-03-2023 10:12

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi kiểm tra thực tế việc đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-3,75m thành 5,5m trên địa bàn thành phố.

Ngày 17/3/2023 Thành ủy Đà Nẵng đã có Thông báo số 423-TB/TU về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi kiểm tra thực tế việc đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-3,75m thành 5,5m trên địa bàn thành phố, trong đó đồng chí Bí thư Thành ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với các tuyến đường không đảm bảo bề rộng vỉa hè tối thiểu 2m và lòng đường không đủ 5,5m, đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận và các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nghiên cứu rút ngắn thời gian, trình tự thực hiện các thủ tục, phân cấp cho các địa phương để sớm triển khai đầu tư mở rộng các tuyến đường.

Rút kinh nghiệm từ các tuyến đường đã triển khai và tiếp thu ý kiến người dân để có phương án thiết kế, thi công phù hợp hiệu quả, trong đó xem xét: nghiên cứu phương án bố trí cây xanh hợp lý, nhất là trên các tuyến đường có vỉa hè hẹp; lắp đặt các họng tiếp nước chữa cháy để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với các đơn vị điện lực, viễn thông để triển khai đồng bộ việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm cho cá tuyến đường (tham khảo tuyến đường Lưu Quý Kỳ đã được đầu tư mở rộng tại quận Hải Châu)./.

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Các tin khác