Phê duyệt tiếp nhận dự án Trồng cây tại Đà Nẵng do Tổ chức Ecoculture, Hoa Kỳ tài trợ
Đăng ngày 21-04-2023 08:43

Ngày 21/3/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Trồng cây tại Đà Nẵng do Tổ chức Ecoculture, Hoa Kỳ tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Trồng cây tại Đà Nẵng.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Ecoculture, Hoa Kỳ.

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

5. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet).

6. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án

- Người dân xã Hòa Liên và xã Hòa Bắc được hỗ trợ trồng 20.000 cây gỗ lớn là cây bản địa trên đất nương rẫy nhằm góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp.

- Trồng cây xanh tại công viên đường Phan Huy Chú, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà kết hợp hoạt động nâng cao nhận thức cho Đoàn viên Thanh niên về vai trò, giá trị của cây và các không gian xanh thông qua hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh.

7. Địa điểm thực hiện: Xã Hòa Liên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang và phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2023 đến tháng 06/2023.

9. Tổng vốn của chương trình: 468.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng), tương đương 19.500 USD.

10. Cơ chế tài chính áp dụng: Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

11. Lưu ý

- Đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng và Trung tâm GreenViet phối hợp với Bên tài trợ thực hiện đúng nội dung dự án được phê duyệt, không tiến hành các hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ của dự án; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ dự án, kịp thời trao đổi các tình hình, vấn đề phức tạp liên quan an ninh trật tự với Công an thành phố để phối hợp xử lý.

- Trong trường hợp tổ chức Ecoculture có kế hoạch hoạt động lâu dài tại Việt Nam, đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng yêu cầu tổ chức Ecoculture thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP./.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác