Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng tường rào, cổng ngõ nhà làm việc Tổ quản lý nghĩa trang Hòa Sơn
Đăng ngày 21-04-2023 08:45

Ngày 23/3/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tường rào, cổng ngõ nhà làm việc Tổ quản lý nghĩa trang Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tổng mức đầu tư của dự án gần 400 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu của dự án là nhằm xây dựng tường rào, cổng ngõ
nhà làm việc Tổ quản lý nghĩa trang Hòa Sơn, đảm bảo công tác an ninh và vệ
sinh môi trường cho công trình nhà làm việc Tổ quản lý nghĩa trang Hòa Sơn.

Quy mô của dự án bao gồm: Xây mới hạng mục tường rào, cổng ngõ thuộc khu nhà làm việc Tổ quản lý nghĩa trang Hòa Sơn; Trồng cây xanh khu vực bảng tên Nghĩa trang Hòa Sơn.

Dự án do UBND huyện Hòa Vang làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2023./.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác