Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nghĩa trủng Hòa Vang
Đăng ngày 21-04-2023 08:48

Ngày 21/3/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nghĩa trủng Hòa Vang, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tổng mức đầu tư của dự án hơn 9,97 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu của dự án là nhằm chống xuống cấp, hư hỏng; đồng thời góp phần phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.

Quy mô của dự án bao gồm: Tu bổ, phục hồi Khu vực Miếu Bà, Khu vực Nhà thờ tiền hiền, Nhà bia, Khu vực Dinh Âm linh, Khu vực các ngôi mộ; Điều chỉnh bổ sung chức năng từ nhà quản lý thành nhà trù phục vụ cho Miếu Bà; Cải tạo Khu vệ sinh, Cổng chính, cổng phụ và hàng rào khu di tích, Sân đường tổng thể; Cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

Dự án do Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025./.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác