Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Bệnh viện đa khoa tại khu đất số 522B Nguyễn Lương Bằng
Đăng ngày 21-04-2023 09:41

Ngày 13/4/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Bệnh viện đa khoa tại khu đất số 522B Nguyễn Lương Bằng với các thông tin như sau:

1. Tên dự án: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TẠI KHU ĐẤT 522B NGUYỄN LƯƠNG BẰNG.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất 522B đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Mục tiêu dự án:

- Đầu tư xây dựng bệnh viện đảm bảo đủ điều kiện về hạ tầng cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật, năng lực cán bộ và tổ chức bộ máy để đáp ứng các chức năng, nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện toàn diện công tác y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân; Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe của nhân dân; góp phần tạo cảnh quan, điểm nhấn kiến trúc đặc trưng cho các tuyến đường du lịch trọng điểm của thành phố.

- Khám và chữa bệnh theo yêu cầu cho nhân dân, đặc biệt tập trung lĩnh vực khám, chữa bệnh chất lượng cao cho khách du lịch.

3. Quy mô dự án dự kiến

- Quy mô giường bệnh: 150 giường.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Bệnh viện đa khoa cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

- Tầng cao xây dựng ≤ 9 tầng.

- Mật độ xây dựng: 40 %.

- Hệ số sử dụng đất ≤ 3,6 lần.

- Diện tích đất sử dụng: 6.356 m2.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 433.843.386.000 (Bốn trăm ba mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

5. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất thực hiện dự án).

6. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2020 để làm cơ sở tổ chức kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 13/4/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan, nhằm sớm lựa chọn được nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác