Phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ
Đăng ngày 09-05-2023 08:28

Nhằm phổ biến kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đưa pháp luật lĩnh vực Nội vụ vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến danh mục văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực Nội vụ, ban hành kèm theo Công văn số 1965/BNV-PC ngày 27/4/2023 của Bộ Nội vụ. 
 

File đính kèm

Các tin khác