Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-05-2023 10:19

Ngày 04/05/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết nội dung xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Văn phòng Sở

File đính kèm