Ban hành Quy định Tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa Nhơn
Đăng ngày 24-05-2023 09:13

Ngày 09/5/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa Nhơn; trong đó quy định các điều kiện, yêu cầu đối với nhà đầu tư; cũng như cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp... theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 28/2020/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Dự án Cụm Công nghiệp Hòa Nhơn được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 với Tổng diện tích đất khoảng 247.522m2, trong đó bao gồm: Đất nhà điều hành kết hợp khu phụ trợ 9.325m2, đất cụm công nghiệp 21.869m2, đất giao thông, vỉa hè 73.185m2, còn lại là đất xây xanh, thảm cỏ, mặt nước...

Việc ban hành Quy định Tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa Nhơn là cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đáp ứng các tiêu chí được bao hành nhằm tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất để nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác